Obsah

Územní plán obce Husinec


Územní plán obce Husinec

 

Územní studie pro lokalitu Nad Údolím

Zaregistrovaná Územní studie "Husinec - Nad Údolím" zpracovatele ARCHUM architekti s.r.o. z 12/2017:

textová část, výkresová část, registrační list

 

 


Připomínky k návrhu nového územního plánu

 

Vážení občané,

 

Připomínky k návrhu nového územního plánu zasílejte prosím na obecní úřad Husinec do 8.8.2019 (včetně). Zasílat je můžete poštou, e-mailem (v naskenované příloze s podpisem nebo e-mailem s elektronickým podpisem), případně je můžete doručit v písemné podobě osobně do podatelny OÚ.

 

Návrh nového územního plánu je k dispozici v plném znění zde (odkaz) nebo je k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě. Nahlížet do návrhu územního plánu můžete na obecním úřadě v úředních hodinách pondělí a středa od 8.00 do 17.00h. Ve dnech  15.7., 22.7., a 29.7. bude na obecním úřadě od 8:30 do 12:00 hod k dispozici konzultační místo k návrhu územního plánu pro veřejnost. Doporučujeme individuální sjednání termínu předem na e-mailové adrese: dymacek@husinec-rez.cz  tak, ať předejdeme zbytečnému čekání.    

 

děkujeme