Navigace

Obsah

Klubík Cesta Nad Údolím

Informace k uzavření dětského klubu Cesta nad údolím.

Vážení rodiče, 

Jak jste již byli informováni, provozovatelka dětského klubíku Cesta nad údolím, paní Hamouzová Holá se rozhodla provoz tohoto zařízení ukončit. Jakkoli mezi obcí a paní Hamouzovou Holou byly v průběhu května a června letošního roku vedeny diskuse o další spolupráci (zejména možnosti při otevření dětské skupiny), neměli jsme až do začátku srpna tohoto roku jedinou indicii o tom, že by se klubík neměl na podzim otvírat. Tuto informaci nám paní provozovatelka sdělila až 5.8., tedy doslova několik týdnů před začátkem nového školního roku. Od té chvíle se snažíme zjistit všechny možnosti, jak situaci vyřešit alespoň k částečné spokojenosti rodičů. Během včerejšího dne jsme se s paní Hamouzovou Holou setkali dvakrát, přičemž vyšlo najevo, že počty přihlášených dětí jsou natolik nízké a náklady na provoz natolik vysoké, že další provoz uvedeného zařízení v zásadě nedává smysl a paní Hamouzová Holá se rozhodla klubík s definitivní platností uzavřít. Provoz klubíku vede dle provozovatelky ke dlouhodobé ztrátovosti, na které nic nemůže změnit navýšení dotace pro rodiče, ani nějaká jednorázová pomoc ze strany obce na provoz (o jejímž poskytnutí jsme se nakonec ani blíže nebavili, jelikož toto jednoduše není řešení a po konzultacích s našimi externími právními poradci nám tato varianta ani nebyla doporučena). 

Jsme si velmi dobře vědomi problémů všech rodičů, kterých se uzavření klubíku dotýká a vynasnažíme se udělat vše pro to, abychom všem dětem starším tří let zajistili možnost navštěvovat mateřskou školku či dětskou skupinu v dostupném okolí obce. Nyní tak zjišťujeme kapacity a možnosti školek v okolních obcích s tím, že zároveň prověřujeme možnosti rozšíření dotačního titulu naší obce na umístění dítěte do školky i mimo Husinec-Řež. Pokud to jen trochu půjde, budeme se snažit na zářijovém zasedání zastupitelstva prosadit rozšíření dotačního titulu tak, aby touto situací postižení rodiče mohli dotaci čerpat i v případě, že dítě bude navštěvovat školku mimo naši obec. 

Zároveň aktivně vstupujeme do jednání s ÚJV Řež o možnosti zřízení společné dětské skupiny – již dnes máme k tomuto tématu se zástupci ÚJV první schůzku. Dětskou skupinu není možné zřídit a otevřít ze dne na den; během následujících dní se pokusíme zjistit co nejvíce informací tak, abychom Vám mohli dát vědět. Pokud to bude jen trochu dávat smysl, budeme se snažit dětskou skupinu uvést v průběhu příštího roku v život. Jde o dlouhodobější řešení, jehož životaschopnost musíme teprve prověřit.

Nastalá situace je pro nás (stejně jako pro Vás) velmi nepříjemná; s klubíkem jsme všichni jednoduše počítali a je opravdu velmi smutné, že takto zásadní otázku řešíme několik málo týdnů před začátkem školního roku.

Pevně věříme, že se nám nastalou situaci podaří společně vyřešit a chceme Vás ujistit, že uděláme maximum možného pro to, abyste dopady rozhodnutí provozovatelky klubíku pocítili co nejméně.

V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.

Vedení obce Husinec