Obsah

Školní rok 2019/2020
 

Individuální dotace 

 

Dne 2.9.2019 zastupitelstvo obce Husinec schválilo individuální dotaci pro rodiče, jejichž děti navštěvují soukromé školky, kluby, lesní školky či dětské skupiny mimo obec Husinec. Jedná se o dočasné opatření v důsledku neplánovaného ukončení činnosti Klubu Cesta Nad Údolím. Více informací zde.

Zásady pro poskytování dotace včetně žádosti naleznete níže.

Smlouvu připraví referentky OU na základě předložené žádosti.

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ DOTACE

ŽÁDOST O IND. DOTACI 

 

3.9.2019, Veronika Kristová