Navigace

Obsah

HOTOVÁ REKONSTRUKCE ZÁKLADNÍ ŠKOLY HUSINEC-ŘEŽ

Na základě žádosti o dotaci, kterou obec Husinec podala na jaře roku 2020 se  na podzim 2020 úspěšně dokončily  práce v rámci rekonstrukci školy. Světlou stránkou epidemiologické situace bylo to, že díky distanční výuce byly prostory ZŠ prázdné, což usnadnilo průběh rekonstrukce.

Veškeré opravy zahrnovaly mimo jiné:

  • hydroizolace budovy
  • oprava fasády budovy
  • rekonstrukce sociálních zařízení

Vedle této plánované rekonstrukce však škola potřebovala další akutní opravy:

  • Vyřešily se problémy se vzduchotechnikou.
  • Proběhla kompletní revize topení včetně doplnění topných těles a výměny uzávěrů.
  • Byl zjištěn a poté vyřešen dlouholetý problém s vodou kvůli nesprávně připojenému boileru.

Nyní je v přípravě plán údržby školy a otevírá se další kapitola, kterou je plánovaná přístavba školy. 

Velké poděkování patří panu Petrovi Mixovi za pomoc s přípravou a realizací projektu, technický dozor a za zajištění všech nezbytných oprav nad rámec plánovaných prací, paní ředitelce, pedagogickému sboru a celému personálu za trpělivost, MAS Nad Prahou za pomoc s administrací a získáním dotace.

Děkujeme.

Aktualizace: 1. 12. 2020

NOVÁ FASÁDA BUDOVY ZŠ

NOVÁ FASÁDA BUDOVY ZŠ - POHLED ZPŘEDU

Fasada

WC

WC

Chodba

Rekonstrukce budovy školy v rámci získané dotace

 aktualizváno 17.7.2020

 

V tomto týdnu jsme v rámci výběrového řízení vysoutěžili dodavatele na rekonstrukci fasády, sociálek a hydroizolaci budovy ZŠ Husinec-Řež, na které jsme získali dotaci od MFČR. Nabídku podala firma Yssen – spol. s r.o. v celkové výši 2.450.354,- CZK, z toho 1.800.000,- bude hrazen z dotace MFČR.

 

Přes léto tak čekají naši školu následující práce:

- oprava sociálek v obou patrech budovy školy

- oprava části fasády

- hydroizolace staré budovy, neboť již dlouhá léta bojuje škola s vlhkostí ve spodním patře

- bude zbudována nová jazyková učebna kvůli vysokému počtu dětí v našich třídách a nutnosti půlit jazyky

- pro učitele vznikne nová sborovnu

- na závěr se vše vymaluje a proběhne veřejná brigáda úklidu školní zahrady

V září se děti i učitelé dočkají opět o něco důstojnějších prostor pro práci i výuku.

jazykovka

fasada

FasadaFasadaWC

 

socialkyWC