Navigace

Obsah

Přístavba ZŠ a MŠ Husinec

V roce 2018 jsme začínali se třemi variantami studie tělocvičny. Stál před námi výběr jedné z nich. Během dvou let jsme tuto studii s ohledem na nutnost navyšování kapacit ZŠ a MŠ rozpracovali. Výsledkem je studie komplexního rozšíření školy. V této studii je škola pojímána jako jednotný školní areál. Důležitá pro nás byla nejen nutnost rozšiřování kapacit školy a zázemí pro školní personál, ale též vizuální stránka celého objektu. Nechtěli jsme, aby byla škola slepencem několika přístaveb, ale aby svým výsledným vzhledem i celkovou koncepsí působila jako jednotný školní areál, který bude plnit nejen funkci vzdělávací, ale bude zábavným zázemím pro děti, které v něm budou nacházet spoustu inspirace a vyžití. Tato studie vychází z pracovní demografické prognózy obce Husinec, komplexní kapacitní studie školy, mnoha konzultací s odborníky a pravidelných pracovních porad.

Přístavba bude znamenat rozšíření školy o 3 kmenové třídy, 1 kabinet a šatny.
 

Realizace - časový harmonogram:

Rok 2020 - studie jednotného areálu ZŠ a MŠ TĚLOCVIČNA, DRUŽINA, PŘÍSTAVBA

Konec roku 2020 -  vysoutěžena a zadána příprava projektové dokumentace na přístavbu 3 kmenových tříd, 1 kabinetu a šatny (fa. Ateliér Reno, spol. s r.o.)

2022 - 2023 - Stavební povolení a podání žádosti o dotaci, výstavba

Pristavba

PristavbaPristavbaPristavba