Obsah

Nadstavba ZŠ a MŠ Husinec

S ohledem na nutnost rozšiřování kapacit naší MŠ a ZŠ Husinec-Řež nejen pro potřeby žáků, ale též učitelského sboru a dále s ohledem na nutnost vytváření odborných účeben nebo půlených tříd, jsme v rámci všech studí a kapacitních posouzení školy zadali zpracování studie proveditelnosti pro projekt nadstavby nad starou budovou školy. 

S ohledlem na nedostatek ploch pro občanskou vybavennost musíme vycházet z toho, co obec má a co se jí nabízí. Jedna z variant rozšíření školy je tedy navýšení o další patro. Tuto variantu je třeba ale nejdříve posoudit odborně a staticky. Proto bylo zadáno zpracování studie proveditelnosti a celkové statické posouzení budovy školy, abychom zjistili, zda je tato možnost vůbec reálné. 

Vizualizaci nadstavby zpracoval pan arch. ing. Pavel Geier
Nadstavba