Navigace

Obsah

Aby naše děti mohly chodit v obci do školky a do školy


Z demografického pohledu naše obec prošla uplynulé dvě dekády prudkým nárůstem počtu obyvatel. Zatímco v roce 2000 to bylo ještě 840, o deset let později 1282 a v současnosti již 1510. Počet obyvatel obce se tak od roku 2000 zvýšil o neskutečných téměř 100 %. Přispěla k tomu především rozsáhlá rezidenční výstavba Červená skála, řada menších developerských projektů a samozřejmě výstavby a přestavby v prolukách. Krok s tímto bouřlivým rozvojem bohužel nedržel rozvoj kapacit základní a mateřské školy. Přístavba školy v roce 2018 a vznik lesní školky problému pouze ulevily, ale zdaleka ho nevyřešily. Již dnes obci chybí jedna učebna pro mateřskou školu. Již několik let volá vysoký počet prvňáčků po rozdělení obrovské první třídy do dvou, na což nám také chybí učebna.

A k tomu se nyní přidává výhled dalšího dynamického růstu počtu obyvatel naší obce. Pokud bude probíhat rezidenční výstavba v obci očekávaným tempem indikovaným investory, potom v obci do pěti let přibude kolem 150 bytových jednotek a do deseti let dokonce 220. To zhruba odpovídá obyvatel o dalších 300, tedy o dalších 20 %. Na tento růst bylo zaděláno přijetím zásadních změn územního plánu v roce 2010. Právě tehdy totiž byly u rozsáhlých pozemků v katastru obce provedeny změny jejich funkčního využití na rezidenční bytovou výstavbu. V současných zákonných možnostech obce je výstavbu pouze usměrňovat a se stavebníky a developery nacházet řešení, která budou ku prospěchu jak stávajících obyvatel, tak nově příchozích. A důležitou součástí toho je, kromě zajištění dopravní infrastruktury, i rozvoj kapacit MŠ a ZŠ. Naše obec dnes musí nejen dohánět ztrátu na kapacitách MŠ a ZŠ, ale i předjímat další nárůst počtu předškoláků a školáků.

Očekávaný růst počtu obyvatel bude přirozeně doprovázet růst počtu dětí předškolního a školního věku v obci. Z řady důvodů je důležité, aby všechny děti měly možnost chodit do kvalitní MŽ a ZŠ v naší obci. Je jasné, že musíme začít dělit prvňáky do dvou paralelních tříd, což si během pěti let vyžádá pět učeben navíc. K dnes chybějící jedné učebně v MŠ se kolem roku 2030 přidá potřeba další jedné učebny pro MŠ. Takže v horizontu nadcházející dekády je nutné zajistit zvýšení počtu učeben MŠ a ZŠ až o sedm, oproti dnešku.  Možnosti další výstavby jsou však výrazně omezeny počtem vhodných pozemků k výstavbě ponechaných ve vlastnictví obce, provozními požadavky a samozřejmě finančně. Pokud jde o finance, obec se v tomto rozhodně neobejde bez výrazných dotací státu či kraje a počítá s nimi. V principu se nabízí čtyři varianty:

(a) Přístavba současné školy, která nabízí navíc 3 učebny plus dodatečné provozní prostory, které škole dnes chybí.
(b) Nadstavba současné školy o jedno patro nižší budovy, která nabízí navíc 3 učebny.
(c) Stavba nové budovy MŠ na sídlišti Nad údolím, kde obec vlastní vhodný pozemek, kde je možno počítat s 2 učebnami plus kuchyní, nebo 3 učebnami bez kuchyně, nebo 3 učebnami s kuchyní, ale pouze s malým hřištěm
(d) koupě dalších pozemků a výstavba na dalších vhodných lokalitách.

Obec je nyní ve fázi, kdy běží projekční práce ad a) a je zpracováváma studie proveditelnosti pro bod b), a to na základě architektonických studií a objemových studií pana arch. ing. Pavla Geiera. Varianty c) a d) by byly pouze částečným řešením a neumožní dostatečné zkapacitnění ZŠ, nicméně pracovně o nich stále uvažujeme.

 

Informace jednotlivých projektech ZŠ a MŠ Husinec-Řež: