Navigace

Obsah

Tělocvična

Jaké podnikáme kroky:

Aktuálně jsou rozpracovány tři varianty studie proveditelnosti pro projekt tělocvičny, které vypracoval pan arch. Pavel Geier.

Pro dvě z těchto variant, pro realizaci nejvhodnější, bylo však nutné získat sousední pozemek. O pozemek se obec  ucházela ve veřejné soutěži.

Otevírání obálek proběhlo 21.5.2019 a naše obec veřejnou soutěž o nejlepší nabídku na koupi pozemku od spol. Kowitz invest vyhrála. Nyní čekáme na výmaz exekuce z KN a následně můžeme podepsat kupní smlouvu. Pozemek chceme využít jednak pro přístavbu tělocvičny ke škole, jednak k dalšímu využití (škola, sport, rekreace a možná někdy v budoucnu i zázemí přívozu do Žalova).

Paralelně s tím poběží dokončovací práce na jedné z variant architektonické studie, poté se pustíme do přípravy projektu.

Pozemek Kowitz Invest, který naše obec vyhrála v rácmi veřejné soutěže

 

31.5.2019 Veronika Kristová

21. 10. 2021

Podzimní posezení s harmonikou

AktualityZobrazit více

18. 10. 2021

Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu obce Husinec

AktualityZobrazit více

18. 10. - 3. 11. 2021

VV Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Husinec

Úřední deskaZobrazit více

18. 10. - 23. 11. 2021

VV Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 5 ZUR hl.m. Prahy

Úřední deskaZobrazit více

11. 10. 2021

Sbírka použitého ošacení - Diakonie Broumov

AktualityZobrazit více