Navigace

Obsah

Stavební projekty a vzhled obce

Pracovní skupina informuje

Začátkem tohoto roku zřídila starostka pracovní skupinu, jejímž hlavním úkolem je spolupráce a podpora při přípravě stavebních projektů v naší obci, ale i menších projektů, majících vliv na vzhled naší obce. Níže uvádíme shrnutí jednotlivých projektů, které aktuálně řešíme a připravujeme.

Školka Nad Údolím

Možnost výstavby nové školky v lokalitě Nad Údolím bohužel úzce souvisí se schválením nového územního plánu, bez kterého není možné tuto stavbu realizovat. Pozemek není současně veden jako pozemek pro občanskou vybavenost. Přesto jsme se pustili do práce na jejích přípravách. Analyzujeme možnosti typu budov: standartní výstavbu jako takovou na obecním pozemku či realizaci školky jako modulární, a řekněme mobilní stavbu.

 

Tělocvična

Koncem loňského roku byly ve Zpravodaji zveřejněny tři varianty studie tělocvičny. Zastupitelé se shodli na dopracování varianty B, tedy tělocvičny s družinou, která navazuje na stávající novostavbu školky. Původní návrh však zasahoval na pozemek, který obec zakoupila začátkem roku 2019, a který není v UP veden pro občanskou vybavenost. Výstavba tělocvičny by tak byla závislá na jeho schválení. Proto jsme se rozhodli, variantu B posunout více do svahu, tím přemístit celou budovu na pozemek, na němž bude stavba v souladu s UP.  Cílem bylo též pojmout výstavbu tělocvičny ne jako solitérní budovy nýbrž jako součást školního areálu. Bylo upraveno zadání s požadavkem na pojetí tělocvičny a ostatních budov školy jako jednotného areálu. V případě odsouhlasení této varianty máme vyčleněnou částku v rozpočtu na přípravu projektové dokumentace tělocvičny a posuneme se blíž k možné realizaci výstavby.

 

Multifunkční hala

Dostane prioritu v roce 2020, kdy se chceme pustit směrem k vypracování kvalitní studie. V letošním roce jsme oslovili několik architektonických studií a architektů, kteří mají zkušenosti s projektováním budov podobného typu, navštívili několik multifunkčních hal v jiných obcích. Momentálně upravujeme zadávací dokumentaci pro zhotovení studie proveditelnosti.

 

Tělocvična u manželů Pšeničkových v Husinci

Manželé Pšeničkovi nabídli k dispozici prostory bývalé sokolovny v Husinci ke sportovním účelům naší ŽŠ a MŠ (tímto za tuto velkorysou nabídku ještě jednou srdečně děkujeme). Na základě konzultací s Krajskou hygienickou stanicí je možné využívat prostory podobného typu jako provizorní řešení v případech, kdy obce nemají vlastní tělocvičnu. Je nutné ale splnit některá nezbytná kritéria, jako je dostatek WC či šaten. Aktuálně připravujeme studii na úpravu prostor, aby splňoval požadavky KHS, poté nás čeká další konzultace nad studií na KHS. Rádi bychom prostory využili provizorně pro hodiny tělocviku, který našim dětem bezpochyby chybí.

 

Nástavba nad školou

Jeví se jako nejrychlejší řešení částečného rozšíření školy. Prostory pro výuku či družinu nechybí jen dětem, též učitelé a personál školy nemá dostatečné zázemí pro svou práci. Jednalo by se o nástavbu na staré budově, kde se nyní nachází školka. Tato budova byly vybudovaná v roce 2002 po povodních. Prvním krokem, který v tomto roce podnikneme, bude statické posouzení stavu budovy. V případě pozitivního výsledku bychom se pustili do přípravy projektu.

 

Státní lesní školka

V měsíci listopadu schválilo zastupitelstvo obce nákup pozemku parc. č. 300/4. Jedná se o velmi hezkou a udržovanou lesní zahradu. Aktuálně pracujeme na projektu zřízení státní lesní školky na tomto pozemku, která by umožnila rozšíření kapacit MŠ Husinec. Rádi bychom školku otevírali již v příštím školním roce.

 

Oprava kapličky

Kapličce bude v rámci participativního rozpočtu vrácen zvon. Kapličce však nechybí jen zvon. Na základě odborné obhlídky celé stavby začátkem měsíce listopadu bylo zjištěno, že samotná kaple potřebuje zásadní úpravy jak exteriéru, tak interiéru. Za tímto účelem byla zřízena sbírka na její opravu. Momentálně připravujeme analýzu nutných oprav a jejich cenovou kalkulaci a řešíme zápis kaple do katastru nemovitostí, neboť doposud kaple v katastru nebyla zapsána. V tomto roce budou na kapličce provedeny nejnutnější práce, tak aby již například nedocházelo v této zimě k zatékání a následné degradaci stavebních konstrukcí.

 

Vzhled obce – stání na popelnice

Pojímáme jako projekt pro celou obec. V rámci dobrých vztahů a spolupráce s Lomem Klecany jsme se rozhodli jít cestou esteticky jednotných a lehce udržovatelných gabionových stání. V příštím roce bychom chtěli zbudovat prioritně stání na popelnice u školy, v ulici Nad Údolím naproti samoobsluhy a odstranit popelnice z křižovatky, dále pak v Husinci a postupně ve zbytku obce.

 

Relaxační plocha u řeky

V Husinci na pozemku Povodí Vltavy se nachází všem známé staré (a dosti nehezké) kovové hrací prvky. Ty budou z pozemku odstraněny a na základě konzultace s Povodím zde chceme vytvořit místo pro odpočinek a relaxaci.

 

Další drobné projekty

Svah u školy – během léta byla opravena část fasády školy a děti se společně s rodiči konečně mohou těšit z nového hezkého vstupu do školy, dále došlo k rozšíření zahradního altánu, tak aby šel užívat jako venkovní učebna i pro naše početné třídy. Nyní se pustíme do zahradních úprav svahu před školou.

Upravena a osázena budou v příštím roce i další nevzhledná místa v naší obci jako je svah před samoobsluhou, některá místa podél silnic a chodníků apod.

Rádi bychom též v příštím roce upravili okolí současné hospody u hřiště, včetně zbudování menšího prostoru pro skladování věcí.

 

Petr Mixa, Veronika Kristová

 

30. 6. - 17. 7. 2022

VV OOP Odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého

Úřední deskaZobrazit více

29. 6. 2022

KONEC TERMÍNU SPLATNOSTI

AktualityZobrazit více

29. 6. 2022

Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření

Úřední deskaZobrazit více

28. 6. - 4. 8. 2022

VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 12  - opakované veřejné projednání Z3139/12

Úřední deskaZobrazit více

28. 6. - 4. 8. 2022

VV - oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 29  - opakované projednání Z3794/26

Úřední deskaZobrazit více