Navigace

Obsah

Stavební projekty a vzhled obce

Pracovní skupina informuje

 

V roce 2018 starostka zřídila pracovní skupinu, jejímž hlavním úkolem je spolupráce a odborná podpora při přípravě nejen stavebních projektů v naší obci, ale i menších projektů, majících vliv na vzhled naší obce.

Pravidelně pak informuje o stavu jednotlivých projektů v obecním zpravodaji Naše vesnice. Podrobné infromace o jednotlivých projektech najdete na těchto stránkách.

Členové pracovní skupiny:
Ing. Petr Mixa - předseda pracovní skupiny
Marie Srbová - zastupitelka
Ing. Lenka Mixová - projektant
Ing. arch. Lukáš Lacina - architekt, projektant
Petr Syrůček - geodet
Mgr. Bc. Lucie Dražilová - ředitelka ZŠ a MŠ Husinec-Řež 
a
vedení obce:  Veronika Kristová, Martin Dymáček, Tomáš Pfeiefer

Mezi jednotlivé projekty, které naše skupina řeší nebo jsou již hotové patří:

Státní lesní školka Sovička

Tělocvična a družina

Přístavba ZŠ a MŠ Husinec-Řež

Nadstavba ZŠ a MŠ Husinec-Řež

Revitalizace a hdroizolace ZŠ a MŠ Husinec-Řež

Opravy komunikací

Vjezd do obce a bezpečnostní řešení - vjezdový ostrůvek, chodník, autobusová zastávka, osvětlení


Chodník podél ulice Hlavní

Nad Udolím - rekonstrukce a zbudování komunikací, chodníků a parkovišť

Hasičská zbrojnice

Multifunkční hala

Bezbariérovost obecního úřadu, veřejné prostranství

Rekonstrukce kapličky a nový zvon Václav

Naučná stezka zelený okruh jaderným údolím
 

Park U pasáčka

Vzhled obce a drobné projekty:

- stání na popelnice
- relaxační plocha u řeky
- revitalizace plochy pod Hospůdkou u hřiště
- další drobné projekty

2. 12. 2022

Kavárnička pro rodiče s dětmi

Kalendář akcíZobrazit více

1. - 17. 12. 2022

Oznámení ceny vodného a stočného pro rok 2023

Úřední deskaZobrazit více

5. 12. 2022

Zábavná historie vánočních svátků - akademie třetího věku

Kalendář akcíZobrazit více

5. 12. 2022

Čekání na Mikuláše, anděla a čerta v Konkávě

Kalendář akcíZobrazit více

29. 11. 2022

pozvánka na představení VINCENC od ZO ČZS v Husinci Řeži

AktualityZobrazit více