Navigace

Obsah

BEZBARIÉROVOST OÚ A VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ

V říjnu 2021  jsme se zastupiteli schválili záměr zadání veřejné soutěže na zpracování projektové dokumentace, která bude řešit bezbariérovost obecního úřadu, zobytnění půdy pro komunitní účely a veřejné prostranství kolem obecního úřadu. Projekt je připravován v návaznosti na zpracovanou studii a připravovanou projektovou dokumentaci zázemí technických služeb a hasičské zbrojnice. Cílem bylo pojmout prostor obecního úřadu komplexně a ne salámovou metodou různých projektů. Projekty tak řeší společné přeložky sití, odvodnění, hospodaření s vodou atd.
Při přípravě zadání výběrového řízení jsme vycházeli ze STUDIE PROVEDITELNOSTI PRO REKONSTRUKCI OU a  STUDIE PROVEDITELNOSTI VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ, (10.36 MB)kterou zpracoval Ing. arch. Lukáš Lacina v rámci studia PSK Tuzar, s.r.o.  

Vítěznou nabídku na zpracování PD podala společnost Artender s.r.o. s cenou 726 000,- Kč vč. DPH. Cena zahrnuje kompletní zpracování PD pro všechna stevební povolení včetně položkového rozpočtu, prováděcí PD včetně položkového rozpočtu, inženýring akce, průzkumy, posudky a studie nezbytné pro bezvadné zpracování předmětu zakázky.

Harmonogram prací:

2018 - studie proveditelnosti hasičská zbrojnice a zázemí TS
2019 - výběrové řízení na zpracování PD hasičská zbrojnice a zázemí TS
2019 - myšlenka sjednocení areálu v důsledku nutnosti oprav OU, jednotné navýšení elektro, vody, areálu pojat jako celek
2021 - zpracování studie proveditelnosti, vysoutěžení projektantů
2022 - stavební povolení, žádost o dotaci
2023 - realizace 

Obecní úřad - bezbarierový vstup a nové veřejné prostranstvíParter

ParterZazemi TC

zasedacka

 

Aktualizace: 30. 11. 2021


Proč jsme se pustili do projektu rekonstrukce obecního úřadu

V roce 2020 byla zahájena příprava projektové dokumentace pro vybudování nové hasičské zbrojnice a zázemí technické čety. 

S ohledem na to, že jsou neustále vypisovány dotace na rekonstrukce a obnovy veřejných budov, a dále s ohledem na to, že náš obecní úřad si akutně žádá rekonstrukci s ohledem na nárust počtu obyvatel naší obce, tedy i nutnosti navýšení počtu pracovníků, dále s ohledem na nedostatečné zázemí pro technické služby - viz. fotografie níže, jsme se rozhodli do projektu jít. 

Jak víme, obec Husinec-Řež má nedostatek ploch pro veřejné shromažďování a pro veřejnou zeleň.  Veřejný život se odehrává na parkovišti u Egidy případně na fotbalovém hřišti. Na obrázku je schéma stávajícího stavu areálu (zelené objekty) s vyznačením záměru, který je ve fázi projednávání na stavebním úřadě, je hotová dokumentace pro stavební povolení. Autorem tohoto návrhu (fialové objekty) je Ing. arch. Pavel Geier, který zpracoval návrh hasičské zbrojnice pro dobrovolné hasiče (A)přístřešek technických služeb (B). Stávající garáže (C) v současné době slouží pro hasiče a budou uvolněny pro technickou četu. Záměrem projektu je uklizení současného dvora a zaparkovat do techniku do interiéru.

Návrh - areál obecního úřadu - A: hasičská zbrojnice, B: přístřešek technických služeb, C: stávající hasičská zbrojnice

Vedení obce dále přišlo s impulsem zbourat stávající ploty oddělující veřejné prostranství se stávajícím zázemím technické čety a otevřít tuto část veřejnosti. Vedle veřejného prostory se budou řešit úpravy obecního úřadu, jimiž je (1) zobytnění půdy OÚ, která je prostorná a vysoká a nabízí prostor k využití, dále (2) zateplení a sjednocení fasád a (3) bezbariérovost. Bezbariérovost spočívá v přístavbě výtahu a přístavbě bezbariérové rampy, která překoná výškový rozdíl zhruba pěti schodů, kdy přízemí úřadu s podatelnou je zhruba o půl metru nad okolním terénem.


Fotodokumentace:

Původní studie proveditelnosti na hasičskou zbrojnici a zázemí technických služeb, 2018, ing. arch. Pavel Geier

Veřejné prostranství - vizualizace


Současný stav:

OU

Prostranství za obecním úřadem - současný stav

Dvur OUDvur OU