Navigace

Obsah

Projektová dokumentace - komunikace, chodníky a parkovací stání v ulici Nad Údolím


V letošní roce jsme vysoutěžili zhotovitele projektové dokumentace na výstavbu komunikací, chodníků a parkovacích stání v ulici Nad Údolím, kterou je společnost Noza s.r.o. Projektová dokumentace bude řešit novou výstavbu komunikace v celé ulici Nad Údolím včetně chodníků a parkovacích stání pro stávající bytové a rodinné domy, to vše v návaznosti na vznikající novou výstavbu v prostorách bývalých ubytoven, kterou v naší obci realizuje společnost Induspon - servisní společnost, s.r.o.

V rámci této projektové dokumentace s projektanty řešíme mimo jiné pokud možno co nejmenší zásah do okolní zeleně. Projektová dokumentace vychází ze zastavovací studie, která rozšiřuje parovací stání hluboko do zeleně za bytovými domy. V rámci nové projektové dokumentace se naopak sanžíme parkovaní na úkor zeleně omezit a nahrazujeme jej novými místy v ploše před bytovými domy a v rámci nové výstavby Nad Údolím. 

První návrh projektové dokumentace naleznete níže:
A - Pruvodni zprava.pdf (89.14 kB)

B - Souhrnna technicka zprava.pdf (244.51 kB)

C.2 - Katastralni situace.pdf (843.39 kB)

C.3.1 - Koordinacni situace - cast 1.pdf (1.02 MB)

C.3.2 - Koordinacni situace - cast 2.pdf (1.03 MB)

D.101.2 - Situace dopravniho reseni - 1. etapa.pdf (1.13 MB)

D.102.2 - Situace dopravniho reseni - 2. etapa.pdf (1.08 MB)

Aktualizace: 6.12. 2021