Navigace

Obsah

BEZPEČNOSTNĚ DOPRAVNÍ ÚPRAVY VJEZDU DO OBCE A CHODNÍK K ROZCESTÍ DO HUSINCE

Na říjnovém zasedání zastupitelstva jsme se zastupiteli schválili záměr zadání veřejné soutěže na zpracování projektové dokumentace, která bude řešit bezpečnou úpravu vjezdu do obce, chodník k rozcestí do Husince a navrhne celkové bezpečnostní řešení této lokality. Při přípravě zadání výběrového řízení jsme vycházeli z dopravně bezpečnostní studie, kterou pro obec zpracovala společnost  Sinpps s.r.o. v roce 2014.
Nejvýhodnější nabídku v rámci hodnocení ceny a referencí podala společnost NE2D Projekt s.r.o. v cekové výši 348 480,- Kč vč.DPH. 

Vjezd

Vjezd do obce - chodník

Aktualizace: 30. 11. 2021


ZÍSKANÁ DOTACE NA OPRAVY KOMUNIKACÍ

V prosinci 2020 jsme podávali žádost pod názvem "Obnova místních komunikací v obci Husinec". Na základě této žádosti nyní obec Husinec obdržela dotaci v rámci programu Podpora regionů 2019+ na rok 2021 od Ministerstva pro místní rozvoj. V budoucnu nás čekají rozsáhlé opravy lokálních komunikací v celkovém objemu za cca 6 milionů Kč.

Jedná se o opravy komunikací v ulicích:

Ulice K Lomu

Ulice K Moráni

Ulice Ke Kapličce

Ulice Lipová

Ulice Pod Stříbrníkem

Ulice U Pošty

Ulice V Údolí

Ulice Zahradní

Ulice K Hotelu

Poškozená komunikace 1Poškozená komunikace 2Poškozená komunikace 3Aktualizace: 17. 6. 2021


Oprava cesty pod Kazatelnou směrem k Lomu

Do této oblasti se nám stěhují lidé a všichni se po obecní cestě chtějí bezpečně dostat ke svým nemovitostem, je třeba s obecní cestou po letech něco dělat. Po několika stížnostech obyvatel z Husince v období přívalových dešťů, kdy se po příjezdové cestě valí potoky vody a v nejnižším bodě se valí přímo na husinecké domy, do zahrad a do dvorů, jsme se rozhodli pro opravu a rozšíření cesty. Chceme těmto škodám zabránit, proto podnikáme následující kroky:

 

  • Je objednán systém odvodnění  cesty, tedy položení odvodňovacích žlabů (systém odvodnění horských lesních cest), aby voda valící se po cestě nenabrala takovou sílu a intenzitu. Bude realizováno v dubnu.
  • Před chatami došlo ke zpevnění cesty a rozšíření cca o půl metru. Po skončení prací dojde k zasypání hlínou a osetí.
  • Nejnižší místo cesty je aktuálně opravováno na náklady vlastníků nemovitostí a to pouze za použití přírodních materiálů tak, aby zpevnění nenarušilo ráz krajiny. Jako součinnost poskytla obec patníky a práci technické čety.
  • Jelikož na pozemcích majitelé nemají možnost kanalizace, jezdí k nim pravidelně fekální vůz. Ten k nim má bezpečně zajet, proto byly nejužší úseky upraveny.
  • Stejně tak se musí k chatám v případě problému dostat hasičská technika, případně sanitka. Proto je rozumná šířka cesty žádoucí.
  • Dále probíhají úpravy ve svahu lesa. Dochází k pokládkám klád do svahu a jejich zajištění ve svahu, aby se případné přívalové deště a valící se voda ve svahu rozmělnily.

Cesta - chaty na Kazatelně

Cesta - chaty na Kazatelně IICesta - chaty na Kazatelně IIICesta - chaty na Kazatelně IV.

Aktualizace: 19. 4. 2021


PROJEKT - CHODNÍK V ULICI HLAVNÍ V DOLNÍ ŘEŽI

Funkční a úhledný chodník na hlavních komunikací je dobrou vizitkou každé obce. I pro naši obec jsou opravy či realizace nových chodníků rozsáhlou kapitolou a řeší se postupně v etapách, samozřejmě v závislosti na získaných finančních dotací. 

V minulosti byl na Hlavní ulici vybudován nový chodník spojující Horní Řež a Červenou Skálu. Úsek má délku 72 metrů. 

V současné době je schválen projekt na chodník v Hlavní ulici v Dolní Řeži. Začátek úseku tvoří křižovatky ulic Hlavní a Husinecká, dále chodník povede podél ulice Hlavní až na konec úseku u parkoviště u ÚJV. Celková délka chodníku je cca 930 m (levostranný chodník) a 46 m (pravostranný chodník přes park pro napojení ulice Pod Lesem) plus dvouramenné schodiště ve zmíněném parku o délce 8,5m. Šířka chodníku se bude proměňovat od cca 1,5 m do 2,20 m.

Projektové dokumenty jsou k nahlédnutí níže:

Průvodní zpráva A (198.6 kB)

Průvodní zpráva B (266.9 kB)

Širší vztahy - mapa (2.04 MB)

Stiuace - katastr A B (695.55 kB)

Situace - katastr C D (580.49 kB)

Stiuace - koordinační A B (1.52 MB)

Situace - koordinační C D (1.28 MB)

Technická zpráva (240.75 kB)

Příloha TZ - situace A B (1.8 MB)

Příloha TZ - situace C D (1.25 MB)

Příloha TZ - vzorové řezy (245.06 kB)

Příloha TZ - bezbariérové úpravy (382.78 kB)

Úsek plánovaného chodníku na HlavníAktualizace: 4. 3. 2021