Navigace

Obsah

Kontejnerová stání

Za účelem zvýšení komfortu odpadového hospodářství a lepšího udržování pořádku přicházíme s plánovaným projektem nových kontejnerových stání, které budou vymezny gabionovými zdmi. Ty budou zamezovat nechtěnému pohybu kontejnerů vlivem povětrnostních vlivů.  

Jedná se o nová kontejnerová stání v těchto lokalitách:

1. Kontejnerové stání u školy

2. Kontejnerové stání v Husinci

3. Kontejnerové stání u garáží

4. Kontejnerové stání u potravin

Projekt vypracovala Ing. Lenka Mixová. Grafické návrhy zpracovala Hana Jirešová.

Popelnicová stani

 


Kalendář obce Husinec-Řež

KALEDNÁŘ 2021

Kalendář 2021 ke shlédnutí

Od dětí z naší obce pod vedení Jarmily Králové, www.obrazykralova.czjarmila@obrazykralova.cz

Kalendar

Kalendar

 

KALENDÁŘ 2020

Kalendář 2020 ke shlédnutí
 

Autor obrázků: Kateřina Mareyi, www.mareyi.com 

Kalendar

Kalendar

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________

Pomáháme s KLOK TEXem

Aktualizováno: 20.8.2020

Před obecním úřadem je nyní k dispozici sběr kovů, vysloužilých elektro spotřebičů a nově charitativně ekologický sběr oděvů a obuvi pro děti i dospělé KlokTex.

Elektrospotřebiče, které díky své velikosti nelze vhodit do sběrného kontejneru odevzdejte ve sběrném dvoře a nenechávejte je u kontejneru.

Oděvy a obuv zabalte do pytle, ať neutrpí cestou k těm, kteří to potřebují.

Děkujeme.

 

V ulici Akátová kontejner KlokTex doplnil již oblíbené sběrné místo.

Následnou pomoc od KlokTexu, nyní i díky naší obci, dostávají:

 

  • Fond ohrožených dětí – Klokánek
  • SOS dětské vesničky v projektu SOS Sluníčko
  • DEBRA ČR, z.ú.
  • Vyšší Hrádek, p.s.s.
  • Domov Ráček o.p.s.
  • Kulturní a rodinné centrum CoByDup z.s.
  • a mnoho dalších

 

Mapa všech kontejnerů KlokTex zde: https://www.kloktex.cz/mapa-kontejneru/

1

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Živá komunita – oprava pergoly Nad Údolím.

                                                                                                                                   aktualizováno 20.7.2020

S Živou komunitou nás seznámila paní Radka Vokatá. Zde přinášíme její příspěvek, co se nám podařilo v obci zrealizovat:

 

Nadaci VIA a její program Živá komunita jsem poznala vloni, když nadace vypisovala program pro zaměstnance České spořitelny s podporou pro jednotlivé projekty až do výše 100 tis. Kč. Se starostkou Veronikou Kristovou jsme tehdy žádaly o grant na nákup rozkládacích stanů, které se používají na všech místních akcích, když krytý prostor v naší obci zatím chybí. Naše žádost tehdy neuspěla. Třeba v Klecanech byli úspěšnější, spolek Pravý Hradec založil z této dotace chov včel.

 

Po vypsání nového grantového období jsme zkusily zažádat znovu na opravu pergoly v ulici Nad Údolím a i když žádost neuspěla v plné výši, na opravu pergoly jsme získaly 10 tis. Kč. A protože nadace proplácí především materiál, zbývalo naplánovat práci (a utužit tak naši komunitu). Technické služby naší obce přes týden připravily povrch a dovezly štěrkové podloží a my jsme s pomocí sousedů za 1 víkend pergolu obrousili, natřeli a vyměnili střechu. Na závěr byl osazen nábytek.

 

Z webu nadace cituji: „Program Živá komunita podporuje aktivní lidi, kteří chtějí změnit k lepšímu místo, kde žijí. Naším cílem je, aby se lidé více zajímali o veřejný prostor, zlepšovali sousedské vztahy a vzájemnou důvěru a vytvářeli si hlubší vztah ke krajině.“ Nadace podporuje především projekty krajinotvorné a projekty, které utuží místní komunitu. Veliké plus je, pokud žádá nějaký místní spolek, může ale žádat i jednotlivec, nebo skupina. Pokud máte nápad, ráda pomůžu s formalitami a zpracováním žádosti. Nyní sice období čerpání v nadaci končí, ale od ledna se bude žádat nanovo. Spolků tu máme fůru a vždycky je co zlepšovat.

 

Radka Vokatá

stary

novy

alt

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpočivadlo v Husinci

Aktualizováno: 31.8.2020

V Husinci na pozemku Povodí Vltavy, na místě starých kovových hrací prvků, které již neplnily službu funkční, natož estetickou, jsme pro Vás ve spolupráci s místní firmou ZahaDesign zabudovali odpočivadlo s ohništěm a výhledem na řeku Vltavu.

Posezení v Husinci s bujnou vegetací

Posezení v Husinci

obr1

obr2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o opravě "Novačky"
„Novačka“ Vzhledem k  opravdu tristnímu stavu cesty od sídliště k  vlaku, jsme se rozhodli k  opravě nejhorších úseků. A  to ještě před zimou. Na poslední chvíli, ale už jsme se na to nemohli dívat. V nejbližších dnech se tedy můžete těšit na bezpečnější cestu nejen na vlak, ale třeba i k lékaři.
 
obr1obr2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nově opravená plocha pod Hospůdkou u hřiště
Podařilo se nám zbudovat novou zelenou plochu pro různorodé využití v  dolní Řeži, pod relaxační zónou u  ulice Vltavská. Dlouhá léta byl pozemek neudržovaný, po posledních povodních na něm zarůstaly různé větve, a byl značně nevzhledný. Obec se před pár lety tento pozemek koupila a nyní se nám podařilo jej zkrášlit. Velké poděkování patří technické četě obce Husinec, která provedla vyčištění pozemku. Z lomu Klecany jsme dostali kámen, který pomůže vsakování vody u  ulice Vltavská. Po dohodě se společností SUDOP jsme odvezli na tento pozemek hromadu hlíny z Červené Skály, která kazila svým vzhledem příjezd do obce. Vše jsme nechali rozhrnout a uválcovat. Město Klecany nám v rámci sousedské spolupráce věnovalo hlínu vhodnější pro osev travou a místní zahradnictví FLOS se zdarma ujalo finálního zkultivování a osetí travou. Počasí po osetí nám přálo a nyní je již plocha krásně zelená. Pevně věřím, že nám všem bude plocha dělat radost nejen při obecních akcích, ale i při sportu a obyvatelům ulice Vltavská jsme zpříjemnili výhled z oken. Za ztížené podRADNICE OBČANŮM ZASTUPITELSTVO aplikace pro Android aplikace pro iOS 7 mínky během výstavby se omlouváme. Všem podporovatelům děkujeme.
 
obr1obr2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rekonstrukce stezky „Mandelka".
   Pro větší pohodlí a bezpečí našich občanů chodících pěšky proběhla rekonstrukce stezky „Mandelka“. Po odstranění dožilého zábradlí byly zabetonovány kovové patky k uchycení nového dřevěného zábradlí. Zábradlí z dřevěné kulatiny ošetřené proti hnilobě se skládá ze zhruba třiceti dílů o celkové délce téměř 90m. Celou rekonstrukci svépomocí provedli zaměstnanci technických služeb obce pod vedením pana Čeňka Kotelenského. Odbornou práci se dřevem provedl pan Jiří Švarc. V budoucnu plánujeme ještě k opravu přírodních stupňů na stezce.
    Atˇ stezka i zábradlí  dobře slouží všem generacím, neboť i dnes stále platí „pohybem ke zdraví“! 
 
obr1obr2obr3

 Vyčištěná a zprůchodněná ulička v Husinci

Pracovníci technických služeb pro občany nově zprůchodnili zkratku v Husinci  z ulice K Lomu směrem k řece. 
obr1
 

 
Zrenovované lavičky a hydranty v Husinci
 
Technické služby obce zajišťují průběžnou rekonstrukci venkovních odpočivadel v Husinci. 
obrz 1obr2

 

 

Fotogalerie