Navigace

Obsah

 

Odpočivadlo v Husinci

V Husinci na pozemku Povodí Vltavy, na místě starých kovových hrací prvků, které již neplnily službu funkční, natož estetickou, jsme pro Vás ve spolupráci s místní firmou ZahaDesign zabudovali odpočivadlo s ohništěm a výhledem na řeku Vltavu.

obr1

obr2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informace o opravě "Novačky"
„Novačka“ Vzhledem k  opravdu tristnímu stavu cesty od sídliště k  vlaku, jsme se rozhodli k  opravě nejhorších úseků. A  to ještě před zimou. Na poslední chvíli, ale už jsme se na to nemohli dívat. V nejbližších dnech se tedy můžete těšit na bezpečnější cestu nejen na vlak, ale třeba i k lékaři.
 
obr1obr2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nově opravená plocha pod Hospůdkou u hřiště
Podařilo se nám zbudovat novou zelenou plochu pro různorodé využití v  dolní Řeži, pod relaxační zónou u  ulice Vltavská. Dlouhá léta byl pozemek neudržovaný, po posledních povodních na něm zarůstaly různé větve, a byl značně nevzhledný. Obec se před pár lety tento pozemek koupila a nyní se nám podařilo jej zkrášlit. Velké poděkování patří technické četě obce Husinec, která provedla vyčištění pozemku. Z lomu Klecany jsme dostali kámen, který pomůže vsakování vody u  ulice Vltavská. Po dohodě se společností SUDOP jsme odvezli na tento pozemek hromadu hlíny z Červené Skály, která kazila svým vzhledem příjezd do obce. Vše jsme nechali rozhrnout a uválcovat. Město Klecany nám v rámci sousedské spolupráce věnovalo hlínu vhodnější pro osev travou a místní zahradnictví FLOS se zdarma ujalo finálního zkultivování a osetí travou. Počasí po osetí nám přálo a nyní je již plocha krásně zelená. Pevně věřím, že nám všem bude plocha dělat radost nejen při obecních akcích, ale i při sportu a obyvatelům ulice Vltavská jsme zpříjemnili výhled z oken. Za ztížené podRADNICE OBČANŮM ZASTUPITELSTVO aplikace pro Android aplikace pro iOS 7 mínky během výstavby se omlouváme. Všem podporovatelům děkujeme.
 
obr1obr2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rekonstrukce stezky „Mandelka".
   Pro větší pohodlí a bezpečí našich občanů chodících pěšky proběhla rekonstrukce stezky „Mandelka“. Po odstranění dožilého zábradlí byly zabetonovány kovové patky k uchycení nového dřevěného zábradlí. Zábradlí z dřevěné kulatiny ošetřené proti hnilobě se skládá ze zhruba třiceti dílů o celkové délce téměř 90m. Celou rekonstrukci svépomocí provedli zaměstnanci technických služeb obce pod vedením pana Čeňka Kotelenského. Odbornou práci se dřevem provedl pan Jiří Švarc. V budoucnu plánujeme ještě k opravu přírodních stupňů na stezce.
    Atˇ stezka i zábradlí  dobře slouží všem generacím, neboť i dnes stále platí „pohybem ke zdraví“! 
 
obr1obr2obr3

 Vyčištěná a zprůchodněná ulička v Husinci

Pracovníci technických služeb pro občany nově zprůchodnili zkratku v Husinci  z ulice K Lomu směrem k řece. 
obr1
 

 
Zrenovované lavičky a hydranty v Husinci
 
Technické služby obce zajišťují průběžnou rekonstrukci venkovních odpočivadel v Husinci. 
obrz 1obr2

 

 

Fotogalerie