Navigace

Obsah

Kamerový systém pro obec Husinec - část. I. - dodávky systému vč. instalace

Předmětem zakázky je dodávka 4 kamerových systémů na různých místech v obci Husinec, okres Praha-východ (viz. Příloha č. 9 - Technická specifikace) včetně instalace a dovybavení dohledového pracoviště Obecní policie Zdiby.

Více o zakázce se dozvíte zde


Kamerový systém pro obec Husinec - část II. - zajištění služeb - přenos dat z kamerového místa

Předmětem zakázky je zajištění služeb - přenos dat ze dvou kamerových míst v obci Husinec do sítě Internet pro potřeby napojení na systém Obecní policie Zdiby.

Více o zakázce se dozvíte zde


Zpracování projektové dokumentace pro akci “Výstavba chodníků v obci Husinec, místní části Řež v ulici Hlavní v úseku od areálu ÚJV ke křižovatce ulice Hlavní a Husinecká” II.

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro akci “Výstavba chodníků v obci Husinec, místní části Řež v ulici Hlavní v úseku od areálu ÚJV ke křižovatce ulice Hlavní a Husinecká”. Jedná se o vypracování Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DÚR), dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS), vč. příslušné inženýrské činnosti. Projekt bude zohledňovat doporučení obsažená v Dopravně bezpečnostní studii z 5/2014 a bude rovněž respektovat vyjádření bezpečnostního auditu z 12/2015.

Více o zakázce se dozvíte zde


ZPRACOVATEL ÚZEMNÍHO PLÁNU - HUSINEC

Předmětem veřejné zakázky je celkové zpracování územního plánu v digitální podobě, v datovém modelu MINIS. Územní plán bude předáván v digitální a tištěné podobě. Textová a výkresová část jednotlivých etap bude předána také ve formátu PDF. Výsledná dokumentace územního plánu bude předána rovněž ve strojově čitelném formátu (editovatelné formáty textů i výkresů včetně všech potřebných strukturálních modelů a dat). Zpracování proběhne dle schváleného Zadání Územního plánu Husinec z října 2016.

Více o zakázce se dozvíte zde