Navigace

Obsah

Projekty dokončené

Oprava lávky přes řeku Vltavu 

V průběhu léta byla dokončena oprava lávky přes Vltavu, která zahrnovala kompletní sanaci a doplnění ocelové nosné konstrukce a zábradlí včetně provedení nátěrů, sanaci spodní stavby a ložisek mostu, generální opravu veřejného osvětlení, opravu stávajících plavebních znaků a pokládku nové podlahy z tropického dřeva.

Oprava lávky byla financována dotací z rozpočtu Středočeského kraje, programu Fondu rozvoje obcí a měst (FROM) ve výši 95% ceny (až 3.762.000,- Kč), zbývajících 5% (198.000,- Kč) bylo uhrazeno ze sponzorských darů od firem sídlících v obci - ÚJV, ÚJF, CVŘ, UACH a Optaglio.
 

 

 


 

 

Vestavba podkroví v Základní škole 

V říjnu 2012 byla dokončena stavební rekonstrukce podkroví základní školy, při které vznikla světlá a účelně zařízená učebna a také útulná a praktická keramická dílna. Mimo plánovanou vestavbu podkroví se podařilo uskutečnit i výměnu sklobetonových tvárnic tzv. luxfer na chodbách školy za lépe izolující a světlo více propouštějící plastová okna, dále vymalovat celou školu a obnovit již dožilé omítky na chodbách.

 

 


 

Snížení energetické náročnosti budovy dílny a garáží OÚ Husinec

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
  • Snížení energetické náročnosti budovy dílny a garáží OÚ Husinec
  • Žádost o dotaci byla podána na Státní fond životního prostředí dne 1. 3. 2012. 
  • Dne 18.5.2012 byla žádost o podporu z prostředků Operačního programu Životního prostředí akceptována.
  • Dne 28.11.2012 byl vydán registrační list akce
  • Dne 30.11.2012 bylo vydáno rozhodnutí č.12123963 – SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektuv rámci OPŽ

 

Stručný popis projektu:

Jedná se o zateplení fasády objektu a podhledu stávající budovy dílny a garáží v areálu obecního úřadu Husinec. Součástí akce bude i položení nové střešní vláknocementové vlnité krytiny.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Státní fond životního prostředí ČR

Operačního programu Životní prostředí - Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, primárně zaměřena na realizaci úspor energie

 

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:

 Předpokládané náklady projektu celkem:

750 000,-Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu:

301 335,-Kč

Příspěvek (dotace):

271 200,-Kč

Vlastní zdroje:

478 800,-Kč

   
Realizátor, termíny realizace projektu:

Výběrové řízení na zhotovitele: 05/2013

Zhotovitel:                               Petr Závěta

Termín realizace:                       1.7.2013 – 23.82013

 

Odkazy na doplňující informace:

Smlouva o dílo


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stránka

Zateplení garáží - červenec 2013

Zateplení garáží - červenec 2013

Zateplení garáží - červenec 2013

Zateplení garáží - červenec 2013

Zateplení garáží - červenec 2013

Zateplení garáží - červenec 2013

Zateplení garáží - srpen 2013

Zateplení garáží - srpen 2013

Zateplení garáží - červenec 2013

Zateplení garáží - červenec 2013

Zateplení garáží - srpen 2013

Zateplení garáží - srpen 2013


Stránka