Navigace

Obsah

Projekty dokončené

Oprava lávky přes řeku Vltavu 

V průběhu léta byla dokončena oprava lávky přes Vltavu, která zahrnovala kompletní sanaci a doplnění ocelové nosné konstrukce a zábradlí včetně provedení nátěrů, sanaci spodní stavby a ložisek mostu, generální opravu veřejného osvětlení, opravu stávajících plavebních znaků a pokládku nové podlahy z tropického dřeva.

Oprava lávky byla financována dotací z rozpočtu Středočeského kraje, programu Fondu rozvoje obcí a měst (FROM) ve výši 95% ceny (až 3.762.000,- Kč), zbývajících 5% (198.000,- Kč) bylo uhrazeno ze sponzorských darů od firem sídlících v obci - ÚJV, ÚJF, CVŘ, UACH a Optaglio.
 

 

 


 

 

Vestavba podkroví v Základní škole 

V říjnu 2012 byla dokončena stavební rekonstrukce podkroví základní školy, při které vznikla světlá a účelně zařízená učebna a také útulná a praktická keramická dílna. Mimo plánovanou vestavbu podkroví se podařilo uskutečnit i výměnu sklobetonových tvárnic tzv. luxfer na chodbách školy za lépe izolující a světlo více propouštějící plastová okna, dále vymalovat celou školu a obnovit již dožilé omítky na chodbách.

 

 


 

Snížení energetické náročnosti budovy dílny a garáží OÚ Husinec

Název a reg. číslo projektu, žádost o dotaci, rozhodnutí nebo smlouva:
  • Snížení energetické náročnosti budovy dílny a garáží OÚ Husinec
  • Žádost o dotaci byla podána na Státní fond životního prostředí dne 1. 3. 2012. 
  • Dne 18.5.2012 byla žádost o podporu z prostředků Operačního programu Životního prostředí akceptována.
  • Dne 28.11.2012 byl vydán registrační list akce
  • Dne 30.11.2012 bylo vydáno rozhodnutí č.12123963 – SFŽP o poskytnutí podpory na spolufinancování projektuv rámci OPŽ

 

Stručný popis projektu:

Jedná se o zateplení fasády objektu a podhledu stávající budovy dílny a garáží v areálu obecního úřadu Husinec. Součástí akce bude i položení nové střešní vláknocementové vlnité krytiny.

Poskytovatel dotace, operační program, číslo výzvy:

Státní fond životního prostředí ČR

Operačního programu Životní prostředí - Prioritní osa 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie

Oblast podpory 3.2 - Realizace úspor energie a využití odpadního tepla, primárně zaměřena na realizaci úspor energie

 

Náklady celkem, výše dotace a spoluúčast:

 Předpokládané náklady projektu celkem:

750 000,-Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu:

301 335,-Kč

Příspěvek (dotace):

271 200,-Kč

Vlastní zdroje:

478 800,-Kč

   
Realizátor, termíny realizace projektu:

Výběrové řízení na zhotovitele: 05/2013

Zhotovitel:                               Petr Závěta

Termín realizace:                       1.7.2013 – 23.82013

 

Odkazy na doplňující informace:

Smlouva o dílo


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Stránka

15.3.2012 proběhlo slavnostní přestřižení pásky a zahájení opravy lávky přas Vltavu. Pásku přestřihla paní náměstkyně hejtmana Středočeského kraje Ing.Zuzana Moravčíková a starostka obce Ing. Ivana Zrzavá.

15.3.2012 proběhlo slavnostní přestřižení pásky a zahájení opravy lávky přas Vltavu. Pásku přestřihla paní náměstkyně hejtmana Středočeského kraje Ing.Zuzana Moravčíková a starostka obce Ing. Ivana Zrzavá.

15.3.2012 Slavnostní zahájení prací na opravě lávky

15.3.2012 Slavnostní zahájení prací na opravě lávky

15.3.2012 Slavnostní zahájení prací na opravě lávky

15.3.2012 Slavnostní zahájení prací na opravě lávky

3.5.2012 Průběh opravy

3.5.2012 Průběh opravy

3.5.2012 Průběh opravy

3.5.2012 Průběh opravy

3.5.2012 Průběh opravy

3.5.2012 Průběh opravy

3.5.2012 Průběh opravy

3.5.2012 Průběh opravy

15.5.2012 Průběh opravy

15.5.2012 Průběh opravy

27.5. 2012 Průběh opravy

27.5. 2012 Průběh opravy

3.6.2012 Rozebírání mostovek

3.6.2012 Rozebírání mostovek

3.6.2012 Průběh opravy

3.6.2012 Průběh opravy

8.8.2012 - Lávka v novém kabátě

8.8.2012 - Lávka v novém kabátě


Stránka