Navigace

Obsah

 

Základní přírodovědný průzkum na území obce

Nechali jsmezmapovat faunu a floru na území naší obce. Výsledky průzkumu, který trval 12 měsíců, a doporučení z něj vyplývající si můžete přečíst zde.

 

Stránka

starý lom v Husinci

starý lom v Husinci

Husinecká skála

Husinecká skála

ruderální lado u Vltavy

ruderální lado u Vltavy

stepní trávník s kostřavou sivou

stepní trávník s kostřavou sivou

tařice skalní na Husinecké skále

tařice skalní na Husinecké skále

stepní světlina ve východní části Husince s mladým porostem invazního akátu a pajasanu

stepní světlina ve východní části Husince s mladým porostem invazního akátu a pajasanu

ruderální lada v nábřeží Vltavy s hulevníkem loeselovým

ruderální lada v nábřeží Vltavy s hulevníkem loeselovým

ruderální lado s hulevníkem a vlčím mákem

ruderální lado s hulevníkem a vlčím mákem

stěny starého lomu mj. s porostem akátu

stěny starého lomu mj. s porostem akátu

nitrofilní lemy na nábřeží Vltavy v Husinci

nitrofilní lemy na nábřeží Vltavy v Husinci

ruderální lado u Vltavy

ruderální lado u Vltavy

druhově bohatá bylinotravní lada v Husinci

druhově bohatá bylinotravní lada v Husinci


Stránka