Navigace

Obsah

 

ODSTRANĚNÍ NÁNOSŮ A OPRAVA OPEVNĚNÍ BŘEHU VLTAVY

 

23. 3. 2015 budou zahájeny již delší dobu plánované práce na pravém břehu Vltavy. Bude prováděna sanace říčního dna, břehů a odtěžení zeminy z břehů, v souvislosti s odtěžením budou vykáceny náletové dřeviny bránící přirozenému průtoku vody.  Poté bude kameny opraveno břehové opevnění. Účelem prací je odstranění dlouhodobých povodňových usazenin.

Práce jsou plánovány až do června 2015, břeh Vltavy bude v době prací neprůchodný a nesjízdný pro kola.

Sanace břehu je zadána společností Povodí Vltavy (PVL), a.s. a realizuje ji firma Zakládání staveb, a.s. Odstraňování dřevin provádí zahradnictví FLOS. 

Projektová dokumentace k akci je k prohlédnutí zde:  
 
Odtěžení zeminy a úprava terénu by měly přispět k bezproblémovějšímu odtoku při zvýšení hladiny řeky, zároveň by břehy měly být přístupné pro techniku PVL, aby jeho pracovníci mohli břehy pravidelně udržovat. 
 
23.3.2015  Jana Münzbergerová