Navigace

Obsah

  • 2/2006 - Vyhláška o veřejném pořádku- zde ke stažení
  • 1/2014 - Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru ,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou se mění vyhláška č. 1/2012 zde ke stažení - neplatná
  • 1/2013 -  Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru ,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zde ke stažení - dodatek k vyhlášce 1/2012
  • 1/2012 - Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru ,přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1/2012 - zde ke stažení - neplatná
  • 2/2011 - Vyhláška o odstraňování komunálního odpadu -zde ke stažení - neplatná
  • 1/2006 - Vyhláška o poplatcích - zde ke stažení - neplatná
  • 11/2009 - Vyhláška o odpadech (poplatky) - zde ke stažení - neplatná
  • 1/2016 - Vyhláška o veřejném pořádku - zde ke stažení
  • 3/2015 - Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,    přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - Zde ke stažení - neplatná
  • 1/2011 - Vyhláška o místních poplatcích - Zde ke stažení - neplatná