Navigace

Obsah

Vyhlášky obce Husinec


 

 

-  Zásady pro uzavírání smluv kupních a o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni   zde ke stažení

 -  kritéria pro přidělování odpadových nádob - zde ke stažení

  •  3/2015 - Vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,    přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - zde ke stažení

  •  2/2015 - Vyhláška o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých    věcí na území obce Husinec - zde ke stažení  

  • 1/2015 - Vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Husinec - zde ke stažení
  • 3/2011 - Požární řád obce - zde ke stažení
  • 1/2011 - Vyhláška o místních poplatcích - zde ke stažení
  •  
  • 3/2006 - Vyhláška o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem v Obci Husinec - zde ke stažení
  • 27/2003 - Vyhláška o dani z nemovitostí - zde ke stažení