Navigace

Obsah

Analýza nakládání s odpady - studie odpadového hospodářství

Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN) zpracoval na objednávku obce studii, která mapuje nakládání s odpady v obci. Předkládá zajímavé závěry, které ukazují rezervy v odpadovém hospodářství obce, zejména ve třídění odpadů. 

Bude třeba zvolit efektivnější systém nakládání s odpady, zejména s ohledem na chystané velké zdražení skládkovaného směsného komunálního odpadu (tedy obsahu "černých" popelnic) od roku 2020.

6.8.2018 Jana Münzbergerová