Navigace

Obsah

Složení zastupitelstva a výborů:

Starostka:            Bc. Veronika Kristová, email: starosta@husinec-rez.cz, tel.: 606 032 556

Místostarostové neuvolnění:      Ing. Tomáš Pfeifer, email: pfeifer@husinec-rez.cz, tel.: 602 330 325

                                                       Mgr. Martin Dymáček, email: dymacek@husinec-rez.cz, tel.: 735 800 088

                                        

 

Zastupitelé:  Doc. Ing. Münich Daniel Ph.D.     munich@husinec-rez.cz                                 

                      Marie Srbová                                srbova@husinec-rez.cz

                      Ing. Ivana Zrzavá                          zrzava@husinec-rez.cz

                      MUDr. Věra Geierová                   geierova@husinec-rez.cz

                      Bc. Jakub Strnad                          strnad@husinec-rez.cz

                     Mgr. Adam Pešek                          pesek@husinec-rez.cz

Výbory:

Kontrolní výbor:
Ing. Ivana Zrzavá – předsedkyně
Mgr. Lukáš PospíšilI
Ing. Kamil Plavec

Finanční výbor:
MUDr. Věra Geierová – předsedkyně
Ing. Mgr. Petra Dobášová
doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
Mgr. Lucie Krulišová

Marie Srbová

 

Komise:

Stavební komise
Ing. Petr Mixa - předseda
Mgr. Petr Panec
Bc. Petr Syrůček


Komise pro územní plán
Mgr. Martin Dymáček – předseda, zastupitel pro ÚP
Ing. Ivana Zrzavá
Mgr. Petr Panec
Bc. Petr Syrůček

Komise sociální, kulturní
Mgr. Jana Munzbergerova - předsedkyně
Sabina Hniličková
Mirka Zrubecká
Mgr. Hana Krommerová

 

Komise životního prostředí a odpadového hospodářství
Mgr. Adam Pešek - předseda

Bc. Michal Horák