Navigace

Obsah

Složení zastupitelstva a výborů:

Starostka:          

Bc. Veronika Kristová, email: starosta@husinec-rez.cz, tel.: 606 032 556

Místostarostové neuvolnění:  

Ing. Tomáš Pfeifer, email: pfeifer@husinec-rez.cz, tel.: 602 330 325

Mgr. Martin Dymáček, email: dymacek@husinec-rez.cz, tel.: 735 800 088

                                        

Zastupitelé:  

Doc. Ing. Münich Daniel Ph.D., email: munich@husinec-rez.cz                                 

Marie Srbová, email: srbova@husinec-rez.cz

RNDr. David Brož, CSc., email: broz@husinec-rez.cz

MUDr. Věra Geierová, email: geierova@husinec-rez.cz

Bc. Jakub Strnad, email: strnad@husinec-rez.cz

Mgr. Adam Pešek, email: pesek@husinec-rez.cz

 

Výbory:

Kontrolní výbor:

RNDr. David Brož - předseda
Mgr. Lukáš Pospíšil
Ing. Kamil Plavec

Finanční výbor:
MUDr. Věra Geierová – předsedkyně
Doc. Ing. Daniel Münich, Ph.D.
Marie Srbová

 

Komise:

Stavební komise
Ing. Petr Mixa - předseda
Mgr. Petr Panec
Bc. Petr Syrůček


Komise pro územní plán
Mgr. Martin Dymáček – předseda, zastupitel pro ÚP
Mgr. Petr Panec
Bc. Petr Syrůček

Komise sociální a kulturní
Mgr. Hana Krommerová – předsedkyně, email: hana.krommerová@seznam.cz
Ing. Jarmila Králová
Mirka Zrubecká
Aneta Jirásková

Komise životního prostředí a odpadového hospodářství
Mgr. Adam Pešek - předseda
Bc. Michal Horák
Martin Zadražil

_____________________________________________________________________

Pracovní skupina pro stavební a drobné projekty obce

Ing. Petr MIxa - předseda pracovní skupiny
Veronika Kristová, Tomáš Pfeifer, Martin Dymáček - vedení obce
Marie Srbová - zastupitelka
Ing. Lenka MIxová - projektant
Ing. arch. Lukáš Lacina - architekt, projektant
Petr Syrůček - geodet
Mgr. Bc. Lucie Dražilová - ředitelka ZŠ a MŠ Husinec-Řež