Navigace

Obsah

PŘEDNÁŠKA O ENERGIÍCH

Typ: ostatní | náš tip
BannerPřednáška: Jak uspořit za energie bez ztráty komfortu
Diskuze s odborníky nad aktuálním tématem drahých energii a kroky, které podniknout k jejich zkrocení v rodinném i bytovém domě.

Banner

Jak uspořit za energie bez ztráty komfortu

Panelová diskuze k problematice úsporných opatření v oblastech vytápění a spotřeby elektrické energie, která lze aplikovat na bydlení v rodinných a bytových domech. Diskuze bude probíhat mezi odborníky z praxe v oblastech energetiky a vytápění a lidmi, které daná problematika zajímá. Hlavním posláním celé akce je zodpovězení otázek, které se pojí se smysluplností úsporných opatření s ohledem na aktuální provozní stav nemovitosti a finanční možnosti jejího majitele.

Diskuse bude rozdělena do několika tématických celků. Nejdříve proběhne krátké uvedení do problematiky včetně nástinu dalších variant vývoje v oblastech ovlivňující náklady na energie. Posluchačům budou představeny možnosti dotačních programů Zelená úsporám a Zelená úsporám light. Proběhne také seznámení s aktivitami pro bezplatné poradenství v oblasti energetických úspor, které jsou zastřešeny Energetickým regulačním úřadem a Ministerstvem průmyslu a obchodu (EKIS a další).


Následně bude přikročeno k prezentaci jednotlivých opatření, která jsou smysluplně aplikovatelná na rodinné domy a bytové jednotky ve vesnicích a městech na území ČR. V průběhu celé akce bude probíhat diskuse veřejnosti s účastníky panelu. 

Na závěr budou prezentovány některé z již realizovaných projektů snižujících provozní náklady na rodinných i bytových domech.

Čas a místo konání

 • Datum konání: 9.2.2023

 • Čas: 18:00

 • Délka: 120 minut

 • Místo: Konferenční sál ÚJV Řež a.s. (mapa)

 • Vstupné: Zdarma

Celá akce bude přenášena online. Odkaz na živý přenos naleznete zde.

Odkaz na živý přenos.

Přehled okruhů diskuze

 • Aktuální situace na trhu s elektřinou a nástin jeho dalšího vývoje 

 • Dostupné dotační programy a podpora státu

 • Řešení vytápění a zateplení v rodinných a bytových domech

 • Úspory ve spotřebě el. energie

 • Výroba energie z alternativních zdrojů

 • Ukázkové realizace projektů se zaměřením na úsporu energií v Řeži

Seznam přednášejících

 • Mgr. Michaela Peigerová, starostka obce Husinec

  • V rámci své funkce řeší mimo jiné otázky energetických opatření a úspor při  přípravě nových projektů výstavby v obci. Úspory a optimalizace spotřeby jsou také jedním z klíčových témat při správě obecního majetku (veřejné osvětlení, rekonstrukce a provoz budov)

 • Ing. Ladislava Černá, Ph.D. - dotační programy a pomoc státu v oblasti energetických úspor

  • Vystudovala obor Elektrotechnika a Informatika na ČVUT FEL. Již více než 10 let působí jako vedoucí Akreditované laboratoře fotovoltaických systémů, kde se kromě standardních zkušebních metod věnuje také výzkumu metod nových. V rámci svého působení na Katedře elektrotechnologie ČVUT FEL pracuje také jako manažerka Centra pokročilé fotovoltaiky. Je členkou představenstva Asociace energetických manažerů. Kromě diagnostiky se zabývá zejména aplikacemi fotovoltaiky.

 • Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - problematika fotovoltaických systémů, současný stav energetiky a výhled do budoucnosti

  • Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. vystudoval ČVUT v Praze FEL, obor Elektrotechnologie a materiály. Studium ukončil v roce 2010 obhajobou disertační práce v oblasti spínaných zdrojů. Od roku 2010 se kromě problematiky zdrojů, střídačů a elektrochemických zdrojů zabývá také fotovoltaikou a akumulací energie. Je manažerem kvality a metrologem akreditované Laboratoře diagnostiky fotovoltaických a bateriových systémů na ČVUT FEL, kde také vyučuje předměty zaměřené na akumulaci energie a fotovoltaické systémy. Působí také v UCEEB, kde se orientuje na problematiku fotovoltaických systémů z komplexního hlediska. Zároveň působí v Solární asociaci, kde vede skupinu pro akumulaci a malé zdroje, spolupracuje aktivně i s asociací Aku-Bat.

 • RNDr. Vladimír Wagner, CSc. - kam kráčí energetika a její dopad na lidi, kam směřuje český energetický mix

  • RNDr. Vladimír Wagner, CSc. je jaderný fyzik, který vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy. V Ústavu jaderné fyziky AV ČR se zabývá vědeckým výzkumem ve dvou oblastech. Prvním je studium velmi horké a husté jaderné hmoty pomocí srážek jader urychlených na rychlosti blízké rychlosti světla. Taková se vyskytuje v nitru neutronových hvězd, supernov a byla na počátku Vesmíru. Druhou je studium možnosti spálení jaderného odpadu v urychlovačem řízených jaderných transmutorech. Přednáší na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT. Zajímá se i energetiku. Je členem Komise pro energetiku AV ČR. Byl členem druhé Pačesovy komise, která v roce 2015 pomáhala při přípravě a přijetí současně platné aktualizace státní energetické koncepce. Věnuje se také popularizaci vědy.

 • Ing. Jan Dinga - energetické úspory budov a jejich vytápění

  • Jan Dinga žije v Řeži a je projektant technických zařízení budov (TZB). Stál u řady realizovaných projektů systému vytápění nejen rodinných domů, ale i velkých budov - haly, školy, nemocnice. Jeho více než 23 letá zkušenost v oboru je neocenitelná při posuzování smysluplnosti návrhu a realizaci úsporných opatření.

 • Ing. Zbyněk Kocur, Ph.D. - moderátor, provozovatel fotovoltaického systému v bytovém domě v lokalitě Červená skála v Řeži

  • Vystudoval ČVUT v Praze FEL, obor Telekomunikační technika, kde také následně obhájil disertační práci. V současné době působí na Katedře telekomunikační techniky jako odborný asistent, kde se zabývá výukou a výzkumem v oblasti diagnostiky a provozu telekomunikačních systémů. V rámci svých odborných aktivit se podílel na přípravě Národního akčního plánu pro chytré sítě (NAP SG), kde zpracovával koncepci komunikační infrastruktury energetické sítě. V současné době se zabývá objektivním měřením komunikačních sítí včele se sítěmi mobilními (4G/5G).

 


Vytvořeno: 12. 1. 2023
Poslední aktualizace: 23. 1. 2023 12:04
Autor: Ing. Zbyněk Kocur, Ph.D.