Navigace

Obsah

 titulka

 

123                                                                                                                                                  aktualizováno dne 15.9.2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Opatření COVID-19 v ČR od 1.9.2020                                                                                      aktualizováno dne 31.8.2020

Mimořádné opatření, které zavádí povinnost ochrany dýchacích cest, se od září nově vztahuje na některé vnitřní prostory staveb a veřejnou dopravu, konkrétně se jedná o:

 • zařízení zdravotních a sociálních služeb (nemocnice, ambulance, polikliniky, domovy pro seniory, stacionáře, lékárny a další zařízení),
 • úřady (místnosti určené pro kontakt s veřejností v době, kdy slouží pro tento účel),
 • veřejná doprava (MHD, meziměstská doprava, taxislužby, zájezdové autobusy a další),
 • vnitřní hromadné akce nad 100 osob,
 • volební místnosti

12

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BEZÚROČNÉ PŮJČKY PRO STŘEDOČESKÉ PODNIKATELE

Od středy 13. května mohou středočeští podnikatelé z celého území kraje žádat o bezúročnou návratnou půjčku, která jim pomůže řešit současnou krizovou situaci. Středočeský kraj ji poskytne živnostníkům se sídlem ve středních Čechách, na které měla epidemie koronaviru nepříznivý ekonomický dopad, a kteří splní všechny stanovené podmínky. Maximální výše podpory je 50 tisíc korun, a co je důležité, podnikatelé ji mohou začít splácet až za rok, v červnu 2021. Půjčka musí být splacena nejpozději do 15. března 2024. Při podávání žádosti nerozhoduje den a pořadí, žádosti se přijímají do 30. června 2020. Středočeský kraj zatím na tento program vyhradil 2,75 mld Kč.

 

Středočeští živnostníci mohou začít žádat kraj o bezúročné půjčky na řešení dopadů koronaviru!

Žádosti se podávají prostřednictvím webové stránky:  http://pujckazivnostnikum.kr-stredocesky.cz

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PROVOZ  MATEŘSKÝCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

letakmetodika  obnoveni činnosti úřadu

 

Velikonoční přání

 

 

 

leták

rouskovnik

Jak správně označit lahev na desinfekci

lahev

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

leták

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Svoz odpadů v době epidemie Covid-19

Lidé s covid-19 a v karanténě kvůli podezření na nákazu, at dočasně netřídí! Odpad ukládejte do jednoho pytle, ten pokud možno ještě vydesinfikujte.

 Nebude vyvážen odpad ležící vedle popelnic. Z bezpečnostních důvodů budou vysypány a vyvezeny pouze nádoby.

celé znění od FCC ZDE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktuální informace o koronaviru naleznete na novém facebookovém profilu obce. Více informací naleznete zde

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážení občané,

níže naleznete praktické informace, rady a odkazy týkající se preventivních opatření a doporučení ohledně šíření koronaviru COVID-19.

Aktuální informace naleznete na stránkách Ministerstva zdravotnictví nebo Vlády.
 

NALÉHAVĚ ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ VŠECH NAŘÍZENÍ. 

Opatření pro obec Husinec-Řež  - AKTUALIZACE 16.3.2020:

V rámci krizového plánu vlády České republiky byla v naší obci přijata následující opatření:

 • zavedení služby nákupu potravin a léků zejména pro seniory - viz. níže
 •  omezení provozu pouze na úřední hodiny pro veřejnosti v pondělí od 8 do 11:00 a ve středu od 14:00 do 17:00
 •  uzavření jídelny ÚJV a.s. pro veřejnost
 •  zavedení prázdninového provozu linky 371 i ostatních linek PID
 •  uzavření knihovny na obecním úřadě
 •  omezeni provozu ordinace Jach-ta

Dále doporučujeme občanům, aby dodržovali karanténní opatření, zejména se neshlukovali na dětských hřištích, sportovištích a dodržovali doporučenou vzdálenost odstupu při kontaktu s jinými osobami. V linkách PID doporučujeme použití roušek a rukavic.  

Více informací získáte na webových stránkách obce, e-mailem nebo telefonicky na OÚ.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFO

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SLUŽBA PRO SENIORY A OHROŽENÉ SKUPINY OSOBSeniori

Otvírací hodiny OU pro případ objednání nákupu potravin / léků

Po:  8:00 – 12               13:00 – 18:00

Út:  8:00 – 15:00

Stř: 8:00 – 12:00         13:00 – 18:00

Čt:   8:00 – 15:00

Pá:  8:00 – 12:00

 

_______________________________________________________________________________________

Opatření pro obec Husinec - Řež

- od pátku 13.3. přerušen provoz mateřské školy Husinec - Řež

- od pátku 13.3. uzavřena knihovna na obecním úřadě pro veřejnost

- od soboty 14.3. zaveden prázdninový provoz u středočeských dopravců

- od pondělí 16.3. zavedena služba Nákupu potravin / léků pro seniory

- od pondělí 16.3. omezen provoz jídelny ÚJV a.s. V oblasti stravování jsou přijata následující opatření:

 1. Zákaz výdeje jídel do přinesených nádob.
 2. Úprava výdejní doby oběda:
  1. Pro strávníky z firem areálu ÚJV 11:00 – 12:45 hodin
  2. Pro ostatní strávníky mimo areál ÚJV 13:00 – 13:45 hodin

___________________________________________________________________________________________

NOUZOVÝ STAV

Vláda ČR na návrh ministr vnitra schválila vyhlášení NOUZOVÉHO STAVU na celém území České republiky. Nouzový stav je vyhlášen od dnešních 14 hodin na dobu 30 dnů. 

Obecné informace
Nouzový stav se vyhlašuje na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky.

Nouzový stav vyhlašuje vláda ČR svým usnesením. Vláda o vyhlášení nouzového stavu neprodleně informuje Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit.

Doba trvání nouzového stavu je nejvýše 30 dnů. Prodloužit se může pouze po předchozím souhlasu Poslanecké sněmovny.

Nouzový stav se vyhlašuje jako zákon. Vyhlášení, prodloužení a zrušení nouzového stavu se oznamuje dalšími způsoby v místě obvyklými, zejména prostřednictvím hromadných informačních prostředků a místního rozhlasu.

V případě vyhlášení nouzového stavu mohou být dle krizového zákona č. 240/2000 Sb. na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezena některá práva a svobody.

Občanů ČR se vyhlášená krizová opatření mohou dotknout např. v povinnosti strpět zákaz vstupu, pobytu, pohybu ve vymezených objektech nebo rizikových oblastí z důvodu omezení šíření nákazy. Vyhlášená krizová opatření mohou být přijata k usměrnění spotřeby a dodávek zdravotních prostředků a léčiv a dalších věcných prostředků pro řešení situace, k přijetí opatření v dopravě, zajistí přednostní zásobování dětských, zdravotnických nebo sociálních zařízení či bezpečnostních soborů a složek IZS.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rady a doporučení:

Hygiena rukou 

Jak postupovat v případě KARATNÉNY

Jak postupvoat v případě NEMOCI / PODEZŘENÍ

rady

Důležité kontakty a odkazy:

SZU - Covid -19 informace pro občany

MZCR - COVID - 19 informace pro občany