Navigace

Obsah

Základní a mateřská škola Husinec-Řež, příspěvková organizace

 

Podívejte se na stránky naší školy  http://www.husinecrez.cz

 

INFORMACE O KONKURSU NA ŘEDITELE ŠKOLY

Jak jsme informovali níže, 21.června podala Mgr. Chmátalová rezignaci na funkci ředitelky školy ke 14.červenci. Obec jako zřizovatel školy vypsala 23.června konkursní řízení na obsazení funkce ředitelky. Složení konkursní komise a termíny jednání se řídí vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb. S ohledem na tyto termíny a dostatečný čas na zveřejnění konkursu bylo první jednání komise stanoveno na 26.června. Zde se posuzovaly materiály zaslané (4) uchazeči. Jeden z uchazečů byl vyřazen pro nesplnění povinné praxe, jedna uchazečka byla vyzvána k doplnění podkladů a s touto podmínkou pozvána k pohovorům, dva byli pozváni k pohovorům bez dalších podmínek. 2.kolo konkursu se konalo 17.srpna a dostavili se dva uchazeči.

Členy konkursní komise složené podle pravidel uvedených ve vyhlášce byli:

Ing. Ivana Zrzavá, předsedkyně (zřizovatel), Mgr. Jana Münzbergerová (zřizovatel), Zuzana Sýkorová (školská rada), Bc. Pavla Benešová (pedagogové), Mgr. Jana Puterová (ČŠI), Mgr. Blanka Ludačková (odbor školství KÚ Středočeského kraje), Mgr. Miroslav Hřebecký (odborník na školskou legislativu)

 

Konkursní komise vybrala Mgr. Josefa Hrubého a doporučila zřizovateli jeho jmenování do funkce ředitele. Mgr Josef Hrubý působil jako učitel 1. stupně na málotřídní škole ve Slivenci, před nástupem do funkce ředitele ZŠ a MŠ Husinec-Řež byl zástupcem ředitelky ZŠ Davle.

Od 15.července do okamžiku jmenování nového ředitele je vedením školy pověřena Bc. Pavla Benešová, vedoucí učitelka MŠ. S ohledem na datum, kdy Mgr. Chmátalová rezignovala na funkci a s tím souvisejícím datem konkursu, je pro budoucího ředitele náročné ukončit své dosavadní působení tak, aby od začátku školního roku mohl pracovat už pouze v naší škole. Ještě v průběhu září tedy povede školu Bc. Benešová ve spolupráci s Mgr. Hrubým. Jakmile bude moci opustit definitivně své předchozí působiště, bude Mgr. Hrubý jmenován do funkce ředitele ZŠ a MŠ Husinec-Řež a převezme všechny kompetence.

Věřím, že s novým ředitelem bude škola místem s jasnou vzdělávací cestou i místem klidné a věcné diskuse nad jejím směrem. Přeji naší škole a jejím pedagogům sílu zachovat fungující postupy i sílu měnit zaběhané pořádky.

 

24.8.2017 Jana Münzbergerová, starostka a zástupce zřizovatele školy

 


 

Zpráva z externí veřejnoprávní kontroly hospodaření školy za roky 2014 - 2016. Na základě kontroly školu opustila dosavadní účetní pí Lísalová a účetnictví školy zajišťuje nová účetní Bc. Plotnárková.

 


 

 

Změna ve vedení školy od září 2017

Dne 21.6.2017 ředitelka školy Mgr. Jana Chmátalová podala zřizovateli rezignaci na funkci ředitelky ke dni 14.7.2017. Hned poté, co jsme rezignaci obdrželi, informovali jsme o situaci rodiče a připravili jsme informační schůzku.  23.6.2017 byl vypsán konkurs na funkci ředitele školy. Uchazeči mohou podávat kandidaturu do 26.7.2017, konkurs proběhne nejspíše 17.8.2017. Následněmůže být jmenován nový ředitel školy.  V období od 14.7.2017 do jmenování nového ředitele bude statutárním zástupcem školy Bc. Pavla Benešová, vedoucí učitelka MŠ.

Personálně je škola stabilizovaná, všechna místa vyučujících ve škole i ve školce jsou obsazená (včetně pozice učitelek pro 1. a 5. třídu a družiny), stejně tak místa nepedagogických pracovníků (kuchyně, úklid). Neobsazené je místo školníka.

Věříme, že z konkursu vzejde kvalitní a otevřený/á ředitel/ředitelka školy, rozumějící potřebám naší obce.

 

13.7.2017 Jana Münzbergerová


 

Oslava 80. výročí založení školy a inaugurace nové přístavby

V sobotu 17. září 2016 proběhla ve škole oslava 80. výročí jejího založení a zároveň slavnostní otevření nové přístavby školy. Při této příležitosti byla odhalena u vstupu do školy pamětní deska. Významného dne se zúčastnila senátorka Veronika Vrecionová, rodiny prvních dvou ředitelů školy pana Biela a paní Čtvrtníčkové a mnoho bývalých i současných žáků. Hudbu zajistil Hudební spolek Dalibor z Hořic v Podkrkonoší, vystoupily děti ze školního sboru pod vedením paní učitelky Nálevkové. Občerstvení připravil Spolek přátel ZŠ a MŠ Husinec-Řež, obecní úřad vydal Upomínkový list a špendlíky a magnety s motivem staré a nové školy (k zakoupení na obecním úřadě). Fotodokumentaci události zajistili pánové Jerie a Kroupa.

Fotografie naleznete níže. 

Přístavba školy a její průběh: INFORMACE O STAVBĚ

 


 

Výroční zprávy školy za rok 2014/15 a 2015/16 najdete zde

 


 

Zápis z veřejnoprávní kontroly hospodaření školy za rok 2015

 


 

Inspekční zpráva ČŠI z inspekce školy provedené v listopadu 2014. Následná inspekce byla provedena v září 2015 a v protokolu potvrdila odstranění všech nedostatků, které byly konstatovány v listopadu 2014. 

 


 

Pozvánka pro rodiče na schůzku k dění ve škole 25.4. 2016.

​Zápis ze schůzky a související informace.

Stránka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka